13
Srpanj
2018

Knjižnica

Nova zgrada na My Free Farm 2!
2018-07-13

Obogatite vašu farmu sa knjižnicom od razine 25 i veće! Naučite više o vašim usjevima i proizvodima kako bi otključali korisne stvari kao što je veći prihod, više iskustva i brža proizvodnja!

Tagovi: My Free Farm 2, knjižnica,
Krenimo!