Google Play Store: Račun, Način Plaćanja, Naplata Putem Mobilnog Telefona

 

Kako mogu podesiti Google Play Store račun?

 • Otvorite Postavke aplikacija (Settings) na  vašem uređaju.
 • Pod "Računi,"  (Accounts) dodirnite Dodaj Račun -> Google (Add account -> Google)
 • Pratite upute kako bi dodali vaš račun.
 • Ako je potrebno, ponovite ove korake kako bi dodali više računa.

 

Kako mogu dodati način plaćanja na moj Google Play Store račun?

Na vašoj Play Store Aplikaciji:

 • Otvorite Play Store aplikaciju
 • Kliknite na tri paralelne crte u gornjem lijevom kutu
 • Prolistajte i odaberite Moj Račun (My Account)
 • Kliknite na željeni način plaćanja u Dodaj način plaćanja (Add payment method)
 • Pratite upute u prozorčiću koji će se pojaviti
 • Kada sve završite, novi način plaćanja biti će dodan na vaš račun
   

Na Play Store Web-stranici:

 • Odaberite Google Play račun.
 • Odaberite način plaćanja u Dodaj način plaćanja (Add payment method).
 • Pratite upute na ekranu.
 • Novi način plaćanja biti će dodan na vaš Google račun.
 • Više informacija o uklanjanju ili unošenju promjena u vaš način plaćanja pronađite ovdje.

 

Koji načini plaćanja su prihvatljivi?

 • Kreditne ili debitne kartice
 • Google Novčanik – Stanje (Google Wallet Balance)
 • Izravna naplata putem mobilnog operatera (Direct carrier billing)
 • Google Play poklon kartice i promotivni kodovi
 • PayPal
 • Više informacija saznajte ovdje

 

Mogu li platiti putem telefona/mobilnog operatera?

Neki mobilni uređaji i operateri omogućiti će vam kupovinu aplikacija, igara i sličnih sadržaja. Kada kupite aplikaciju, igru, dodatak za igru ili sl. naplata na računu vašeg mobilnog operatera biti će vidljiva za oko 15-tak minuta.

Direktna naplata putem mobilnog operatera moguća je samo ako koristite Google Play Store aplikaciju. Nije dostupna na Google Play web-stranici, na računalu ili mobilnom Internet pregledniku. Vaš račun mora biti funkcionalan i ispravan u odnosu na vašeg mobilnog operatera.

Više informacija o direktnoj naplati putem vašeg mobilnog operatera možete pronaći ovdje.