upjers Home Ugovor o dopuštenju krajnjeg korisnika

upjers logo black

Molimo vas da ovaj ugovor o dopuštenju krajnjeg korisnika pažljivo pročitate. On predstavlja obvezujući ugovor između vas i upjers GmbH. Ako prihvatite ugovor o dopuštenju krajnjeg korisnika i preuzmete ovaj program, obvezni ste pridržavati se slijedećih uvjeta i odredbi.

§ 1 Predmet Ugovora

Ugovoreni je predmet besplatna uporaba računalnog programa upjers Home (u daljnjem tekstu: "softver").

§ 2 Davanje Dopuštenja

1 .upjers daje krajnjem korisniku jednostavno, neisključivo pravo da instalira i pokrene softver za vrijeme trajanja ugovora.

 1. Krajnji korisnik nema dozvolu da Softver proda, iznajmi ili na neki drugi način proslijedi trećim stranama.

 2. Krajnji korisnik nema dozvolu da ukloni ili zaobiđe postavljene zaštitne mehanizme kako bi se spriječilo neovlašteno korištenje, osim ako to nije potrebno kako bi se osiguralo korištenje programa bez greške.

§ 3 Trajanje i Raskid

 1. upjers odobrava korištenje softvera na neograničeno vrijeme.

 2. Obje strane imaju pravo raskinuti ovaj ugovor u bilo kojem trenutku bez najave.

 3. Pravo na izvanredan raskid zbog važnog razloga ostaje nepromijenjen.

 4. Dopušteno pravo korištenja istječe po prestanku/raskidu ugovora. Krajnji korisnik dužan je bez odgađanja obrisati softver s računala.

§ 4 Jamstvo

1 .upjers pristaje omogućiti korištenje softvera u stanju prikladnom za ugovorenu upotrebu, te ga po potrebi ažurirati.

 1. U slučaju otkrivanja kvara, mora se uzeti u obzir da softver ne može nikada biti potpuno bez pogreške zbog tehničkih razloga.

 2. Nadoknada, bez obzira na kvar, za nedostatke koji su već postojali kada je ugovor potpisan je isključena.

 3. Svaka dodatna tvrdnja uključujući, ali ne ograničavajući se na zahtjeve za štetu uzrokovanu vanjskim utjecajima (više sile itd.) koje su izvan kontrole upjersa, operativnih pogrešaka od strane korisnika, promjena i manipulacija sa softverom koja nije provedena od strane upjersa bit će isključena.

 4. Ako krajnji korisnik primijeti grešku u softveru to treba odmah prijaviti na support@upjers.com.

§ 5 Odgovornost

 1. upjers je odgovoran za namjerna djelovanja i veći nemar.

 2. U svakom slučaju manjeg nemara upjers je odgovoran samo za kršenje glavnih ugovornih obveza bez kojih nije moguće ispunjavanje obveza ugovora i na koje se ugovorne strane razumno mogu osloniti, kao oštećenje zdravlja ili životna ugroženost.

 3. U slučajevima manjeg nemara, odgovornost je ograničena na štetu koja je razumno predvidljiva, osim ako se radi o ugroženosti života ili zdravlja.

 4. Zahtjevi za odštetu temeljeni na manjem nemaru glavnih ugovornih obveza ističu godinu dana nakon početka zakonskog roka za izvršenje, osim ako se radi o ugroženosti života ili zdravlja.

 5. upjers će primijeniti normalnu brigu i marljivost uobičajenu za ovu industriju. Prilikom utvrđivanja odgovornosti upjersa, mora se uzeti u obzir da softver zbog tehničkih razloga nikada ne može biti potpuno bez pogrešaka.

 6. upjers nije odgovoran za gubitak podataka i/ili programa ako je šteta prouzročena zbog nemara od strane krajnjeg korisnika koji nije napravio sigurnosnu kopiju kako bi osigurao da izgubljeni podatci mogu biti vraćeni.

 7. Gore navedene odredbe primjenjive su i u korist zamjenika zastupnika upjersa.

§ 6 Pravo na Promjene

upjers zadržava pravo da promijeni ili ispravi ugovor o dopuštenju krajnjeg korisnika u budućnosti dokle god to smatra potrebnim (na primjer, u slučaju promjene zakona) dokle god korisnik nije izložen nerazumnom, nepovoljnom položaju zbog promjena. Korisnik će biti obaviješten o svim promjenama pismenim putem. Korisnik ima pravo prigovoriti izmjenama pisanim putem (e-mailom) u roku od mjesec dana od primitka obavijesti. Ukoliko korisnik ne napiše prigovor u danom roku od mjesec dana nakon primitka obavijesti ili nastavi koristiti softver, promijenjeni ili ispravljeni uvjeti postat će važeći. Ako korisnik uloži prigovor u roku od mjesec dana, obje strane imaju pravo na raskid ugovora.

§ 7 Završne Odredbe

 1. Ukoliko pojedine odredbe ovog ugovora postanu u cijelosti ili djelomično nevažeće ili neprimjenjive, to ne utječe na valjanost preostalih odredbi.

 2. Za ovaj ugovor ne postoji dodatni sporazum. Izmjene i dopune ovog ugovora moraju biti u pisanom obliku. Od ovog formalnog zahtjeva može se odustati samo u pisanom obliku.

 3. Primjenjivati će se zakoni Savezne Republike Njemačke s iznimkom pravila o sukobu zakona. Odredbe kojima je cilj zaštita potrošača primjenjivi su bez izbora zakona, ne mogu se obezvrijediti ugovorom, ostaju nepromijenjeni.

 4. Jedino mjesto za sve sporove iz ovog ugovora ili u vezi s ovim ugovorom je glavni ured upjersa, bez obzira ako krajnji korisnik promijeni svoje prebivalište ili uobičajeno mjesto prebivališta izvan Savezne Republike Njemačke nakon sklapanja ugovora ili njihovo mjesto prebivališta nije poznato u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Posljednja Promjena: 28.03.2017

upjers GmbH
Predstavnik CEO: Klaus Schmitt
Adresa: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany

E-Mail: agb@upjers.com
Tel: +49 (0)951/5109080 (nema Podrške)
Fax: +49 (0)951/510908102 (nema Podrške)

Registarski Sud: Amtsgericht Bamberg
Registarski Broj: HRB 5558

VAT ID Br.: DE275673923